Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
29

V GC 334/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V G C 334/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Ciach Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Sławińska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa I. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa (...) K. I. w M. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 3 3
Czytaj więcej»

V GC 358/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. V GC 358/15 POSTANOWIENIE Dnia 25 września 2015r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Michał Dudzic Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Podkowa po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015r. w Tarnobrzegu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. G. przeciwko M. K. o zapłatę kwoty 16.768,36 zł – na skutek zarzutu pozwanego istnienia zapisu na sąd polubowny postanawia: I pozew odrzucić, II zasądzić od powódki A.
Czytaj więcej»

II K 771/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 771/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 20 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Maciej Olechowski Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Grabowska przy udziale Prokuratora: Mirosława Chamery po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016 r. sprawy karnej P. K. , s. J. i J. zd. W. , ur. (...) w O. , oskarżonego o to, że: 1 w dniu 12 lutego 2015 roku w T. , woj. (...) znajdując się pod wpływem substancji psy
Czytaj więcej»

II K 831/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Treść art. 178a § 4 kk została wprowadzona ustawą z dnia 12.02.2010 r., która weszła w życie 01.07.2010 r. i która sprawiła, że „ponowna jazda” pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości została przez ustawodawcę potraktowana w sposób szczególnie uciążliwy dla sprawców. Nie tyle bowiem, że znacząco zwiększono w stosunku do wcześniej (...)
Sygn. akt II K 831/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Maciej Olechowski Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Grabowska przy udziale Prokuratora: Marcina Kurdziel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2016 r. sprawy karnej D. K. , s. P. i D. zd. K. , ur. (...) w N. , oskarżonego o to, że: w nocy 01 sierpnia 2015 roku w N. , woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,82 mg/l
Czytaj więcej»

IV P 22/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-09-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na pracodawcy spoczywa ciężar wyjaśnienia wątpliwości w sytuacji pozytywnego orzeczenia lekarza medycyny pracy i równoczesnego negatywnego orzeczenia psychologicznego pracownika - poprzez tryb odwoławczy przewidziany w paragrafie 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzenia badań (...)
Sygn. akt IVP 22/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Ławnicy Grażyna Dziadura, Małgorzata Franecka Protokolant st. sekr. sąd. Violetta Sokół po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018r. w Tarnobrzegu sprawy z powództwa S. L. przeciwko (...) Sp. z o.o. w D. o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy I przywraca pow
Czytaj więcej»

IV P 29/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-10-23

Data publikacji: 2019-03-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do wypowiedzenia umów na zastępstwo zawartych przed dniem 22.02.2016r. ma zastosowanie art. 30 par. 1 pkt 2 KP i art. 36 par. 1 KP przy uwzględnieniu treści art. 16 ustawy z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1220)
Sygn. akt IVP 29/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Ławnicy Wanda Piotrowska Renata Mysłek Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Kiec po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018r. w Tarnobrzegu sprawy z powództwa E. K. (1) przeciwko (...) Centrum (...) w R. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo, II zasądza od powódki E. K. (1)
Czytaj więcej»

IV P 62/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wypowiedzenie pracownikom warunków pracy, jeżeli nie zmierza do definitywnego rozwiązania stosunków pracy z tymi pracownikami, nie wymaga zastosowania trybu przewidzianego w art. 2-4 ustawy z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Sygn. akt IV P 62/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Ławnicy Zofia Maziarz Grażyna Kochalewicz Protokolant staż. ref. Małgorzata Biesiadecka po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Tarnobrzegu z powództwa E. C. , D. L. , K. L. , M. P. i I. P. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi im. (...) z Z. (...) w T. o przywrócenie dotychczasowych
Czytaj więcej»

IV U 249/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 47 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych umożliwiający osobom, które uległy wypadkowi przy prowadzeniu działalności gospodarczej przed dniem wejścia w życie ustawy, t.j. przed dniem 01.01.2003r. nie może być poddawany wykładni rozszerzającej.
Sygn. akt IV U 249/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 luty 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Protokolant staż. ref. M. B. po rozpoznaniu w dniu 4 luty 2015r. w Tarnobrzegu odwołania Z. Ż. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 10 lipca 2015r. Nr (...) w sprawie Z. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do jednorazowego odszkod
Czytaj więcej»

IV U 250/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-12-21

Data publikacji: 2019-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jednorazowa, incydentalna czynność wykonana przez ubezpieczonego, wymuszona okolicznościami, wynikająca z zawartej umowy zlecenia, nie stanowi przesłanki w świetle art. 17 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do pozbawienia ubezpieczonego prawa do zasiłku opiekuńczego.
Sygn. akt IV U 250/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Michał Dudzic Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Podkowa po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2018r. w Tarnobrzegu odwołania A. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 15 października 2018r. Nr (...) - (...) w sprawie z wniosku A. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społe
Czytaj więcej»

V GC 355/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V GC 355/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Bajak Protokolant: st.sekr.sądowy Barbara Sławińska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko B. G. o zapłatę kwoty 6 084,56 zł I zasądza od pozwanej B. G. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. kwo
Czytaj więcej»