Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
29

IV P 22/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-09-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na pracodawcy spoczywa ciężar wyjaśnienia wątpliwości w sytuacji pozytywnego orzeczenia lekarza medycyny pracy i równoczesnego negatywnego orzeczenia psychologicznego pracownika - poprzez tryb odwoławczy przewidziany w paragrafie 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzenia badań (...)
Sygn. akt IVP 22/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Ławnicy Grażyna Dziadura, Małgorzata Franecka Protokolant st. sekr. sąd. Violetta Sokół po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018r. w Tarnobrzegu sprawy z powództwa S. L. przeciwko (...) Sp. z o.o. w D. o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy I przywraca pow
Czytaj więcej»

IV P 62/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wypowiedzenie pracownikom warunków pracy, jeżeli nie zmierza do definitywnego rozwiązania stosunków pracy z tymi pracownikami, nie wymaga zastosowania trybu przewidzianego w art. 2-4 ustawy z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Sygn. akt IV P 62/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Ławnicy Zofia Maziarz Grażyna Kochalewicz Protokolant staż. ref. Małgorzata Biesiadecka po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Tarnobrzegu z powództwa E. C. , D. L. , K. L. , M. P. i I. P. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi im. (...) z Z. (...) w T. o przywrócenie dotychczasowych
Czytaj więcej»

IV U 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osobie, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub w drodze z pracy do domu po dniu 01.03.2003r. nie przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania.
Sygn. akt IV U 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący: Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Protokolant: staż. ref. M. B. po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016r. w Tarnobrzegu odwołania B. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 grudnia 2015r. Nr (...)- (...) w sprawie z wniosku B. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo
Czytaj więcej»

IV U 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do stwierdzenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia konieczne jest wydanie decyzji przez organ rentowy i od daty doręczenia tej decyzji osobie zobowiązanej do zwrotu, organ rentowy może naliczać odsetki ustawowe.
Sygn. akt IV U 97/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Michał Dudzic Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Podkowa po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017r. w Tarnobrzegu odwołania G. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 16 lutego 2017r. Nr (...) - (...) w sprawie z wniosku G. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddzia
Czytaj więcej»

IV U 249/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 47 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych umożliwiający osobom, które uległy wypadkowi przy prowadzeniu działalności gospodarczej przed dniem wejścia w życie ustawy, t.j. przed dniem 01.01.2003r. nie może być poddawany wykładni rozszerzającej.
Sygn. akt IV U 249/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 luty 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Protokolant staż. ref. M. B. po rozpoznaniu w dniu 4 luty 2015r. w Tarnobrzegu odwołania Z. Ż. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 10 lipca 2015r. Nr (...) w sprawie Z. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do jednorazowego odszkod
Czytaj więcej»

IV U 250/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-12-21

Data publikacji: 2019-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jednorazowa, incydentalna czynność wykonana przez ubezpieczonego, wymuszona okolicznościami, wynikająca z zawartej umowy zlecenia, nie stanowi przesłanki w świetle art. 17 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do pozbawienia ubezpieczonego prawa do zasiłku opiekuńczego.
Sygn. akt IV U 250/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Michał Dudzic Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Podkowa po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2018r. w Tarnobrzegu odwołania A. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 15 października 2018r. Nr (...) - (...) w sprawie z wniosku A. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społe
Czytaj więcej»

V GC 334/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V G C 334/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Ciach Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Sławińska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa I. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa (...) K. I. w M. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 3 3
Czytaj więcej»

V GC 355/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V GC 355/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Bajak Protokolant: st.sekr.sądowy Barbara Sławińska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko B. G. o zapłatę kwoty 6 084,56 zł I zasądza od pozwanej B. G. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. kwo
Czytaj więcej»

II W 680/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2015-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 680/14 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Wiesław Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Cebula bez udziału stron po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z wniosku Komendanta Straży Miejskiej w N. (...) .KD (...) przeciwko M. P. ( P. ) s. A. i H. , ur. (...) w Ł. obwinionemu o to, że: w dniu 05.12.2013 r. o godzinie 20:46 w N. na ulicy (.
Czytaj więcej»

III RC 237/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-08-24

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 237/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: (...) Ziemowit Czech Protokolant st. sek. sąd. Urszula Złotek po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016r. na rozprawie w T. sprawy z powództwa małoletnich: A. P. (1) i B. P. reprezentowanych przez matkę A. K. (1) i z powództwa pełnoletniego O. P. przeciwko W. P. o podwyższenie alimentów I Zasądza od pozwanego W. P. na rz
Czytaj więcej»