Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
29

II K 771/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W znaczeniu przepisu art. 178a par. 1 kk pojęcie "środki odurzające" należy rozumieć szeroko, albowiem określenie to obejmuje też substancje psychotropowe (...). Ponieważ jednak ustawodawca nie posłużył się ostrym kryterium, co należy rozumieć pod poprzez prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających należy każdorazowo ustalić, czy (...)
Sygn. akt II K 771/15 UZASADNIENIE Wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt II K 771/15. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony P. K. zatrudniony jest F. M. w G. i pracuje tam jako operator obrabiarki numerycznej, a miesięcznie zarabia 1.700 zł. Pracę tą oskarżony wykonuje w systemie zmianowym. W dniu 12.02.2015 r. oskarżony miał wykonywać prace na III zmianie. W związku z tym przedpołudnie spędzał w domu. Około godziny 12.00 zażył porcję amfetaminy. Oskarżony zażywając porcję amfe
Czytaj więcej»

II K 771/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-12-12

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 771/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący : SSR Wiesław Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Cebula Prokurator Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli – Ewa Kalandyk delegowana do Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu dnia: 12.12.2014 r. sprawy M. M. s. J. i A. zd. L. , ur. (...) w K. oskarżonego o to, że : w dniu 30 września 2014 roku w K. woj. (...) , z jednego z
Czytaj więcej»

II W 680/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2015-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 680/14 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Wiesław Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Cebula bez udziału stron po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z wniosku Komendanta Straży Miejskiej w N. (...) .KD (...) przeciwko M. P. ( P. ) s. A. i H. , ur. (...) w Ł. obwinionemu o to, że: w dniu 05.12.2013 r. o godzinie 20:46 w N. na ulicy (.
Czytaj więcej»

II K 831/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Treść art. 178a § 4 kk została wprowadzona ustawą z dnia 12.02.2010 r., która weszła w życie 01.07.2010 r. i która sprawiła, że „ponowna jazda” pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości została przez ustawodawcę potraktowana w sposób szczególnie uciążliwy dla sprawców. Nie tyle bowiem, że znacząco zwiększono w stosunku do wcześniej (...)
Sygn. akt II K 831/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Maciej Olechowski Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Grabowska przy udziale Prokuratora: Marcina Kurdziel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2016 r. sprawy karnej D. K. , s. P. i D. zd. K. , ur. (...) w N. , oskarżonego o to, że: w nocy 01 sierpnia 2015 roku w N. , woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,82 mg/l
Czytaj więcej»

IV P 20/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Pracodawca nie w każdej sytuacji ma obowiązek wskazania przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę. Nie dotyczy to bowiem sytuacji gdy przyczyna ta jest oczywista lub znana pracownikowi.
Sygn. akt IVP 20/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Ławnicy Wanda Piotrowska Zofia Biało Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Kiec po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015r. w Tarnobrzegu sprawy z powództwa W. T. przeciwko (...) Sp. z o.o. w T. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo, II odstępuje od obciążenia powoda obowiązkiem zwrot
Czytaj więcej»

IV P 22/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-09-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na pracodawcy spoczywa ciężar wyjaśnienia wątpliwości w sytuacji pozytywnego orzeczenia lekarza medycyny pracy i równoczesnego negatywnego orzeczenia psychologicznego pracownika - poprzez tryb odwoławczy przewidziany w paragrafie 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzenia badań (...)
Sygn. akt IVP 22/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Ławnicy Grażyna Dziadura, Małgorzata Franecka Protokolant st. sekr. sąd. Violetta Sokół po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018r. w Tarnobrzegu sprawy z powództwa S. L. przeciwko (...) Sp. z o.o. w D. o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy I przywraca pow
Czytaj więcej»

IV P 62/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wypowiedzenie pracownikom warunków pracy, jeżeli nie zmierza do definitywnego rozwiązania stosunków pracy z tymi pracownikami, nie wymaga zastosowania trybu przewidzianego w art. 2-4 ustawy z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Sygn. akt IV P 62/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Ławnicy Zofia Maziarz Grażyna Kochalewicz Protokolant staż. ref. Małgorzata Biesiadecka po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Tarnobrzegu z powództwa E. C. , D. L. , K. L. , M. P. i I. P. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi im. (...) z Z. (...) w T. o przywrócenie dotychczasowych
Czytaj więcej»

IV P 29/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-10-23

Data publikacji: 2019-03-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do wypowiedzenia umów na zastępstwo zawartych przed dniem 22.02.2016r. ma zastosowanie art. 30 par. 1 pkt 2 KP i art. 36 par. 1 KP przy uwzględnieniu treści art. 16 ustawy z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1220)
Sygn. akt IVP 29/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Ławnicy Wanda Piotrowska Renata Mysłek Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Kiec po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018r. w Tarnobrzegu sprawy z powództwa E. K. (1) przeciwko (...) Centrum (...) w R. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo, II zasądza od powódki E. K. (1)
Czytaj więcej»

IV U 249/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 47 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych umożliwiający osobom, które uległy wypadkowi przy prowadzeniu działalności gospodarczej przed dniem wejścia w życie ustawy, t.j. przed dniem 01.01.2003r. nie może być poddawany wykładni rozszerzającej.
Sygn. akt IV U 249/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 luty 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Protokolant staż. ref. M. B. po rozpoznaniu w dniu 4 luty 2015r. w Tarnobrzegu odwołania Z. Ż. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 10 lipca 2015r. Nr (...) w sprawie Z. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do jednorazowego odszkod
Czytaj więcej»

IV U 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osobie, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub w drodze z pracy do domu po dniu 01.03.2003r. nie przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania.
Sygn. akt IV U 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodniczący: Wiceprezes SR Edyta Kociubowska Protokolant: staż. ref. M. B. po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016r. w Tarnobrzegu odwołania B. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 28 grudnia 2015r. Nr (...)- (...) w sprawie z wniosku B. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo
Czytaj więcej»